Disclaimer

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De informatie, content, materialen, producten of andere diensten die deel uitmaken van of anderszins beschikbaar worden gesteld via de website www.urbannatureculture.com zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

De informatie, content, materialen, producten of andere diensten die deel uitmaken van of anderszins beschikbaar worden gesteld via de website www.urbannatureculture.com worden verstrekt door Dinnerware & Co B.V. Dinnerware & Co B.V. geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Derhalve is enig vertrouwen dat je in dergelijke informatie stelt strikt voor eigen risico.

Dinnerware & Co B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele verliezen of schades waaronder, maar niet beperkt tot, indirecte of voortvloeiende schades of verliezen, of wat voor verlies of schade dan ook als gevolg van verlies van gegevens of winsten dat voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites waarop Dinnerware & Co B.V. geen invloed heeft. Dinnerware & Co B.V. heeft geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links naar websites impliceert niet dat wij deze websites aanbevelen of de op deze websites geuite standpunten ondersteunen.

We doen ons uiterste best om de website bereikbaar en goed werkend te houden. Dinnerware & Co B.V. neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen waarop wij geen invloed hebben. Daarnaast garandeert Dinnerware & Co B.V. niet dat de website www.urbannatureculture.com, servers of elektronische berichten die worden verzonden via Dinnerware & Co B.V. vrij zijn van virussen en andere schadelijke elementen.

Eventuele speciale aanbiedingen die Dinnerware & Co B.V. doet op de website www.urbannatureculture.com zijn geldig gedurende de op de website gepubliceerde periode en op voorwaarde van beschikbaarheid.

De prijzen zijn altijd zoals gepubliceerd op de website www.urbannatureculture.com.

Auteursrecht en handelsmerken
Voor het laatst bijgewerkt: 23 februari 2021

Alle content die deel uitmaakt van of beschikbaar wordt gesteld via de website www.urbannatureculture.com, zoals tekst, grafische elementen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, digitale downloads en gegevensverzamelingen is exclusief eigendom van Dinnerware & Co B.V. of zijn contentleveranciers en wordt beschermd door de Nederlandse en Europese auteursrechtenwetgeving.

Daarnaast zijn de grafische elementen, logo's, paginakoppen, pictogrammen, scripts en servicenamen die deel uitmaken van of beschikbaar worden gesteld via de website www.urbannatureculture.com handelsmerken of handelsuitingen van Dinnerware & Co B.V. De handelsmerken en handelsuitingen van Dinnerware & Co B.V. mogen niet worden gebruikt in verband met enige producten of diensten die niet van Dinnerware & Co B.V. zijn, op enige wijze die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt bij klanten of op enige wijze die Dinnerware & Co B.V. in diskrediet brengt. Alle overige handelsmerken op de website www.urbannatureculture.com die geen eigendom zijn van Dinnerware & Co B.V., zijn eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet gelieerd of verbonden zijn aan Dinnerware & Co B.V. of door Dinnerware & Co B.V. worden gesponsord.

Klachten met betrekking tot auteursrecht

Dinnerware & Co B.V. respecteert de intellectuele eigendommen van anderen. Als je van mening bent dat jouw werk is gekopieerd op zodanige wijze dat er sprake is van een schending van het auteursrecht, neem dan contact op met het volgende adres: E-mailadres: customercare@urbannatureculture.com